Skydda din digitala värld med säkerhet i fokus

Vår Cybersäkerhet innefattar säkerhetslösningar för kunder med höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad med enkel och säker administration av dina användares behörigheter. Vi erbjuder säker drift av system för organisationer med särskilda krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Så här angriper vi problem

Under de senaste åren har IT-intrången mot företag ökat och attackerna blir alltmer sofistikerade och svårupptäckta. Genom att investera i er säkerhet upptäcker ni hot i tid och minimerar riskerna för avbrott och förlust av data.

Vi erbjuder IT-säkerhetstjänster som inkluderar implementering av tekniklösningar, utbildningar och processer för verksamhetsanpassade skydd mot externa hot. Tillsammans skapar vi en trygg grund för er verksamhet.

Tjänster inom Cyber security

Cybersäkerhet är av yttersta vikt för organisationer av alla storlekar, och efterfrågan på tjänster inom detta område har ökat kraftigt de senaste åren.
2
Informationssäkerhet
Detta hjälper er att skydda värdefull information från obehöriga och säkerställa att rätt person har rätt access. Vi hjälper er säkerställa att er information hanteras och skyddas korrekt genom bland annat informationsklassificering, utbildningar, identitets- och behörighetshantering samt kryptering.
2
Informationssäkerhet
Detta hjälper er att skydda värdefull information från obehöriga och säkerställa att rätt person har rätt access. Vi hjälper er säkerställa att er information hanteras och skyddas korrekt genom bland annat informationsklassificering, utbildningar, identitets- och behörighetshantering samt kryptering.
Big5
Utbildning och medvetandegörande
Många säkerhetsincidenter orsakas av mänskliga misstag. Vi erbjuder därför utbildning och medvetandegörande program som hjälper till att utbilda era anställda om risker och bästa praxis inom cybersäkerhet, vilket minskar risken för misstag.
Big5
Utbildning och medvetandegörande
Många säkerhetsincidenter orsakas av mänskliga misstag. Vi erbjuder därför utbildning och medvetandegörande program som hjälper till att utbilda era anställda om risker och bästa praxis inom cybersäkerhet, vilket minskar risken för misstag.
Big
Security operation center
Detta innebär riskbedömning och säkerhetsgranskning: att vi får en överblick och kontroll över vad som händer i er IT-miljö och genom att utföra en grundlig granskning av ert företags nuvarande IT-miljö kan sårbarheter och risker identifieras. Detta ger er organisation möjlighet att prioritera era insatser och resurser.
Big
Security operation center
Detta innebär riskbedömning och säkerhetsgranskning: att vi får en överblick och kontroll över vad som händer i er IT-miljö och genom att utföra en grundlig granskning av ert företags nuvarande IT-miljö kan sårbarheter och risker identifieras. Detta ger er organisation möjlighet att prioritera era insatser och resurser.
4
Säkerhetsanalys
Låt oss stötta ert säkerhetsarbete och identifiera era hotbilder genom en säkerhetsanalys. Vi använder blad annat pentester och sårbarhetsanalyser som grund för att hjälpa er att upprätta en säkerhetsbaslinje bestående av policys, processer och verktyg som ger det skydd er verksamhet behöver.
4
Säkerhetsanalys
Låt oss stötta ert säkerhetsarbete och identifiera era hotbilder genom en säkerhetsanalys. Vi använder blad annat pentester och sårbarhetsanalyser som grund för att hjälpa er att upprätta en säkerhetsbaslinje bestående av policys, processer och verktyg som ger det skydd er verksamhet behöver.
2
Informationssäkerhet
Detta hjälper er att skydda värdefull information från obehöriga och säkerställa att rätt person har rätt access. Vi hjälper er säkerställa att er information hanteras och skyddas korrekt genom bland annat informationsklassificering, utbildningar, identitets- och behörighetshantering samt kryptering.
2
Informationssäkerhet
Detta hjälper er att skydda värdefull information från obehöriga och säkerställa att rätt person har rätt access. Vi hjälper er säkerställa att er information hanteras och skyddas korrekt genom bland annat informationsklassificering, utbildningar, identitets- och behörighetshantering samt kryptering.
Big5
Utbildning och medvetandegörande
Många säkerhetsincidenter orsakas av mänskliga misstag. Vi erbjuder därför utbildning och medvetandegörande program som hjälper till att utbilda era anställda om risker och bästa praxis inom cybersäkerhet, vilket minskar risken för misstag.
Big5
Utbildning och medvetandegörande
Många säkerhetsincidenter orsakas av mänskliga misstag. Vi erbjuder därför utbildning och medvetandegörande program som hjälper till att utbilda era anställda om risker och bästa praxis inom cybersäkerhet, vilket minskar risken för misstag.
Big
Security operation center
Detta innebär riskbedömning och säkerhetsgranskning: att vi får en överblick och kontroll över vad som händer i er IT-miljö och genom att utföra en grundlig granskning av ert företags nuvarande IT-miljö kan sårbarheter och risker identifieras. Detta ger er organisation möjlighet att prioritera era insatser och resurser.
Big
Security operation center
Detta innebär riskbedömning och säkerhetsgranskning: att vi får en överblick och kontroll över vad som händer i er IT-miljö och genom att utföra en grundlig granskning av ert företags nuvarande IT-miljö kan sårbarheter och risker identifieras. Detta ger er organisation möjlighet att prioritera era insatser och resurser.
4
Säkerhetsanalys
Låt oss stötta ert säkerhetsarbete och identifiera era hotbilder genom en säkerhetsanalys. Vi använder blad annat pentester och sårbarhetsanalyser som grund för att hjälpa er att upprätta en säkerhetsbaslinje bestående av policys, processer och verktyg som ger det skydd er verksamhet behöver.
4
Säkerhetsanalys
Låt oss stötta ert säkerhetsarbete och identifiera era hotbilder genom en säkerhetsanalys. Vi använder blad annat pentester och sårbarhetsanalyser som grund för att hjälpa er att upprätta en säkerhetsbaslinje bestående av policys, processer och verktyg som ger det skydd er verksamhet behöver.

Case relaterade till Cyber security

Kom igång idag

Med vår djupa expertis och passion för teknik, arbetar vi sida vid sida med dig för att identifiera möjligheter, lösa utmaningar och maximera din organisations potential. Kontakta oss idag för en bättre digital framtid.