En Sömlös Serveröverföring och Flexibel IT-Lösning

Alfr. Andersson Logistik AB

Om AA-Logistik

AA Logistik, grundat år 2001 genom förvärvet av ABB:s verksamhet för godstransporter och logistikservice, är en expert på att tillhandahålla skräddarsydda logistiklösningar för sina kunder. Dessa lösningar omfattar transport, lagerhantering och distributionsprocesser. Företaget är känt för sitt nära samarbete med kunderna för att förstå deras specifika behov och skapa anpassade lösningar.

AA Logistik strävar efter att minska ledtider och lagerhållning, vilket ger deras kunder ökad flexibilitet och möjlighet att undvika onödiga kapitalbindningar i lager. Företaget är engagerat i att uppnå effektivitet, flexibilitet och framgång i sina kunders logistikprocesser genom aktivt deltagande och samverkan i kundernas verksamheter.

Utöver detta är AA Logistik engagerat i en digitaliseringsresa med en stark inriktning på elektrifiering och hållbarhet inom deras bransch. De strävar efter att driva utvecklingen inom dessa områden och får stöd från Aros IT-Partner i sina ansträngningar. Företaget är hängivet att vara innovativt och banbrytande i sin utveckling.

Utmaning

AA Logistik stod inför en utmaning när deras servrar närmade sig slutet av sin beräknade livslängd. Samtidigt förberedde de sig för att flytta sin verksamhet till nya lokaler och behövde en flexibel och effektiv IT-lösning för att minimera avbrott och säkerställa smidig serverhantering under övergången. 

Lösning

Aros IT-Partner erbjöd den perfekta lösningen genom att hjälpa AA Logistik att överföra sina servrar till deras virtuella datacenter. Den noggrant planerade flytten genomfördes smidigt och med minimala störningar för verksamheten. Nu har AA Logistik flexibiliteten att justera antalet servrar efter sina verksamhetsbehov, vilket ger dem trygghet inför den kommande flytten och frigör dem från oro över serverhantering.

Åsa, VD för AA Logistik, underströk det långvariga samarbetet med Aros IT-Partner som sträcker sig tillbaka till 2006. Hon betonade deras kontinuerliga lyhördhet för AA Logistiks behov och önskemål genom åren. Det långa partnerskapet har skapat en stark och ömsesidig förståelse för att möta de specifika kraven inom logistiksektorn.

Leif, ansvarig för flera pågående projekt på AA Logistik, delade insikter om det pågående arbetet för att förbättra IT-säkerheten inom verksamhetsstöd. Han lyfte fram Aros IT-Partners aktiva stöd och engagemang i dessa initiativ. Genom detta samarbete fokuserar de på att skydda känslig information och säkerställa att IT-systemen är robusta och i linje med de högsta säkerhetsstandarderna.

Både Åsa och Leif framhävde Aros IT-Partners roll som en transparent och pålitlig partner. Deras förmåga att presentera både fördelar och nackdelar under diskussioner har varit av central betydelse för att bygga och upprätthålla ett framgångsrikt partnerskap. Denna öppenhet har skapat tillit och säkerställt att alla beslut tas med en fullständig förståelse för konsekvenserna, vilket är avgörande för att uppnå gemensamma mål och framgångsrika resultat.

Slutligen

Aros IT-Partner är stolta över att välkomna AA Logistik till vår resa mot fyra gånger större. Vi tackar ödmjukast för det förtroende som AA Logistik har visat. Detta partnerskap strävar inte bara efter en effektiv IT-transformationsprocess utan betonar även värderingar, personligt engagemang och hållbara partnerskap för att skapa en framgångsrik IT-miljö för AA Logistik. Genom teknisk expertis och delade värderingar siktar vi på att bygga en stark och varaktig relation tillsammans. 

I denna artikel

Dokumentation & Länkar

Relaterade case

Kom igång idag

Med vår djupa expertis och passion för teknik, arbetar vi sida vid sida med dig för att identifiera möjligheter, lösa utmaningar och maximera din organisations potential. Kontakta oss idag för en bättre digital framtid.